Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Мянгад
Нэр Пүрэвсан
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 туслах ажилтан 2019-06-05