Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр АЙ АР АЙ ЭМ
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Судалгааны ажилтан 2019-08-23