Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр ЗДТГ Зүүнговь
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Гудамжны талбайд гэрэлтүүлэг тавих 2019-10-28