Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Рашаант сумын ЗДТГ
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 хөдөлмөр эрхлэлт халамжийн мэргэжилтэн 2019-03-23
2 газрын даамал 2019-03-23