Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Тэнгэр Алтай трейд
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Худалдагч 2019-11-06
2 худалдааны зөвлөх 2019-11-06