Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Эйч Кей Би Интернэшнл Холдинг
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 тогооч 2021-05-12
2 үйлчлэгч 2021-05-12
3 ЖОЛООЧ 2021-05-12
4 ЖОЛООЧ 2021-05-12
5 ЖОЛООЧ 2021-05-12
6 ЖОЛООЧ 2021-05-13