Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Тэнгэрийн хишиг
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 бэлтгэгч 2019-07-09
2 жолооч 2019-07-09
3 ачигч 2019-07-09
4 Зуурагч 2019-07-09