Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хаанхүнс говь
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ТУСЛАХ ТОГООЧ 2019-10-20