Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Байгалийн чулуун хийц
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Нярав 2019-07-09