Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Шаравдай
Нэр Мөнхсоёл
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ХУДАЛДААЧИН 2019-12-16