Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Монголтуургатан театр
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 үйлчлэгч 2019-06-26