Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр үүртээл
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 үйлдвэр болон барилгын туслах ажилтан 2019-06-04