Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хүнссервис
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 туслах ажилтан 2020-10-13
2 туслах ажилтан 2020-10-14