Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Чандмань Налайх
Хариуцлагын хэлбэр Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Сантехникийн слесарь 2021-07-22