Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Цагаандэлгэр сумын цэцэрлэг
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 тогооч 2018-09-14