Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хашсувд
Хариуцлагын хэлбэр Хоршоо
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Гүйцэтгэх захирал 2019-05-20
2 Тракторын жолооч 2019-05-20