Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Гурвансайхан ЗДТГазар
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 т услах ажилчин 2019-05-23