Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Монмийт трейд
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 НЯДЛАГЧ 2019-05-19
2 ГЭДЭС ЦЭВЭРЛЭГЧ 2019-06-10
3 МАЛ НЯДАЛГААЧИН 2019-06-10