Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Говь-Угтаал сумын ЗДТГазар
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 төрийн сангийн мэргэжилтэн 2021-04-23
2 Нярав 2021-05-18