Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Луус сумын Хүн эмнэлэг
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 лаборант 2019-05-10