Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Нүүдэл жи
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Ачигч 2019-07-09
2 Цахилгаанчин 2019-07-09
3 Жолооч 2019-07-09
4 Савлагч 2019-07-09
5 Сантехникч 2019-07-09
6 Борлуулагч 2019-07-09
7 Ээлжийн инженер 2019-07-09