Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр 15-р цэцэрлэг
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Манаач 2019-08-23
2 Манаач 2019-08-23