Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр ХУД-ийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Нийтийг хамарсан ажил 2019-11-04