Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хармаг хулан
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 хатгамалчин 2020-01-14