Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Гялс төгрөг
Хариуцлагын хэлбэр Хоршоо
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 нягтлан бодогч 2019-11-06