Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Гялс төгрөг
Хариуцлагын хэлбэр Хоршоо
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.