Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Моонон
Нэр Батсүх
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 туслах малчин 2020-01-14