Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Сэлэнгэ аймаг Мандал сумын ЕБ-ын 4-р сургууль
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Биеийн тамирын багш 2021-08-11
2 Сургалтын менежер 2021-08-11
3 Монгол хэл уран зохиолын багш 2021-08-11