Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Нэр БЗД-ийн 127-р цэцэрлэг
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.