Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Нэр Ш МСүтөв
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 нярав 2020-10-14