Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Миний сүлжээ дэлгүүр
Хариуцлагын хэлбэр Хувьцаат компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 касс 2019-12-17
2 үйлчлэгч 2019-12-17
3 Камер хянагч 2019-12-17
4 зохион байгуулагч 2019-12-17
5 хамгаалагч 2019-12-17
6 ачигч 2019-12-17
7 бараа өрөх 2019-12-17
8 нярав 2019-12-17
9 кассчин 2020-02-21