Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Азийнтоп эхлэл
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Харуул хамгаалалтын ажилтан 2020-02-14
2 Хамгаалалтын албаны ажилтан 2020-02-18
3 Хамгаалагч 2020-02-18