Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Глобал Олон улсын дунд сургууль
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Мужаан 2020-10-16