Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Бурмаа
Нэр Даваасүрэн
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Тогооч 2019-03-01