Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр ИОВ
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 туслах ажилтан 2019-06-06