Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Баатар
Нэр Мөнхсайхан
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Манай www.amisheel.mn сайт нь 2014 онд гоо сайхны бүтээгдэхүүн худалдаалах зорилготой байгуулагдсан.Өдийг хүртэл жигд үйл ажилгааг явуулаж байна.

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.