Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Чойдогжамц
Нэр Сэргэлэн
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 үйлчлэгч 2021-11-22
2 үйлчлэгч 2021-11-22