Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Бямба
Нэр Улаанхүү
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 МАЛЧИН 2018-12-10