Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Талын эзэн ХХК
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Маркетингийн менежер 2019-06-12