Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Данзан
Нэр Сугиржав
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Одоогоор зарласан ажлын байр байхгүй байна.