Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Довчин
Нэр Нинжиймаа
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 тогооч 2019-06-05