Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Ганбаатар
Нэр Бямбацогт
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ДУГУЙ ЗАСВАРЧИН 2019-06-05