Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Сэлэнгэцагаан нуур
Хариуцлагын хэлбэр Бүх гишүүд нь хариуцлагатай нөхөрлөл
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Худалдагч 2019-06-11