Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Гомбосүрэн
Нэр Ганбаатар
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 сур суран эдлэл 2019-07-18