Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хэнтий аймаг Хэрлэн сум Мал эмнэлэг
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 НАРИЙН БИЧИГ 2019-08-30
2 ТАРХВАР СУДЛААЧ 2019-12-05