Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хөгжимт жүжгийн театр
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Жижүүр 2019-08-29