Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч иргэн
Овог Тунгалаг
Нэр Сүрэнхорлоо
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Дугуй засах засварчин 2019-12-07