Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
Хариуцлагын хэлбэр Төсөвт байгууллага
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Хамгаалагч 2020-01-23