Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Дулааны алтан үндэс
Хариуцлагын хэлбэр Зарим гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөл
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 ТУСЛАХ АЖИЛТАН 2020-02-03