Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Хадат велла ХХК
Хариуцлагын хэлбэр Бусад
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Харуул 2020-03-12
2 Тогооч 2020-03-12