Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр ЗЭС-ОРД
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 Барилга 2020-10-05